Welkom bij ibex

Specialist in veilig werken

IBEX beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in het opzetten en organiseren van onafhankelijke beroepsexamens.

Veilig werken begint met veilig gedrag en kennis van de risico’s. De examens van IBEX zijn geënt op deze principes. Alle examens die leiden tot een persoonscertificaat bestaan uit een theorie- en een praktijkexamen en zijn tot stand gekomen in samenwerking met OVAM en de sectorfederaties. Daardoor is het examen gebaseerd op de werksituatie waarin de persoon werkzaam is.

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 volledig asbestveilig maken. Dit doet zij ondermeer door ADI’s (asbestdeskundigen inventarisatie) op te leiden, te ondervragen via examens en te certificeren. Voor de opleiding, de certificatie en de kwaliteitsborging doet de OVAM beroep op erkende certificatie-instellingen.

IBEX is door de OVAM aangesteld als examenbeheerder. Dit houdt in dat IBEX de examens ontwikkelt en afneemt voor de Asbestdeskundige Inventarisatie. Voor de OVAM hebben we het theorie- en praktijkexamen opgesteld aan de hand van de kennisonderdelenlijst.

Waarom IBEX

Aangepaste openingstijden

Het kantoor van IBEX is niet bereikbaar op de volgende (feest)dagen:

Actueel

Uitbreiding van het ADI theorie-examen per 1 april 2024

De kwaliteitsborging van de asbestattesten is voor de OVAM een absolute prioriteit. Het asbestattest bestaat nu iets meer dan één jaar. In die tijd nam de OVAM al verschillende maatregelen om die kwaliteitsborging te verbeteren. Één van de maatregelen die de OVAM hierbij genomen heeft is het verscherpen van het examen.

Lees meer →

Actueel

Vlaamse ADI examens via IBEX officieel van start

Vlaamse asbestdeskundigen kunnen vanaf eind mei bij Kiwa-onderdeel IBEX terecht voor hun examen ‘Asbestdeskundige Inventarisatie’.

Lees meer →

Actueel

Inschrijven ADI examen

Na een lange intensieve periode van samenwerken met de OVAM is het vanaf 23 mei mogelijk om U in te schrijven voor het ADI examen.

Lees meer →