Welkom bij IBEX

Onafhankelijk examenbureau voor beroepsexamens

ADI examen

Specialist in veilig werken

IBEX beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in het opzetten en organiseren van onafhankelijke beroepsexamens.

Veilig werken begint met veilig gedrag en kennis van de risico’s. De examens van IBEX zijn geënt op deze principes. Alle examens die leiden tot een persoonscertificaat bestaan uit een theorie- en een praktijkexamen en zijn tot stand gekomen in samenwerking met OVAM en de sectorfederaties. Daardoor is het examen gebaseerd op de werksituatie waarin de persoon werkzaam is.

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 volledig asbestveilig maken. Dit doet zij ondermeer door ADI’s (asbestdeskundigen inventarisatie) op te leiden, te ondervragen via examens en te certificeren. Voor de opleiding, de certificatie en de kwaliteitsborging doet de OVAM beroep op erkende certificatie-instellingen.

IBEX is door de OVAM aangesteld als examenbeheerder. Dit houdt in dat IBEX de examens ontwikkelt en afneemt voor de Asbestdeskundige Inventarisatie. Voor de OVAM hebben we het theorie- en praktijkexamen opgesteld aan de hand van de kennisonderdelenlijst.

Waarom IBEX

Aangepaste openingstijden

Het kantoor van IBEX is niet bereikbaar op de volgende (feest)dagen:

Actueel

Vlaamse ADI examens via IBEX officieel van start

Vlaamse asbestdeskundigen kunnen vanaf eind mei bij Kiwa-onderdeel IBEX terecht voor hun examen ‘Asbestdeskundige Inventarisatie’.

Lees meer →

Actueel

Inschrijven ADI examen

Na een lange intensieve periode van samenwerken met de OVAM is het vanaf 23 mei mogelijk om U in te schrijven voor het ADI examen.

Lees meer →