Over ons

IBEX beschikt over meer dan 20 jaar ervaring in het opzetten en organiseren van onafhankelijke beroepsexamens.

Specialist in veilig werken

Veilig werken begint met veilig gedrag en kennis van de risico’s. De examens van IBEX zijn geënt op deze principes. Alle examens die leiden tot een persoonscertificaat bestaan uit een theorie- en een praktijkexamen en zijn tot stand gekomen in samenwerking met brancheorganisaties. Daardoor is het examen gebaseerd op de werksituatie waarin de persoon werkzaam is.

Onafhankelijke beroepsexamens

IBEX is volledig onafhankelijk en niet betrokken bij opleidingen of andere activiteiten die de onpartijdigheid van IBEX in gedrang kunnen brengen. Er is geen externe invloed op de beslissing van IBEX als het gaat om examinering of certificering.

Het management en personeel van IBEX begrijpen en onderschrijven het belang van integriteit, objectiviteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

IBEX analyseert regelmatig haar eigen activiteiten om mogelijke belangenconflicten te identificeren en om de integriteit, objectiviteit en onpartijdigheid te kunnen garanderen. Bovendien wordt IBEX op transparante wijze geëvalueerd door diverse externe organisaties.

Branches

IBEX neemt examens af bij personen die werkzaam zijn in de asbestverwijdering (ASCERT), elektrotechniek (BEI en STIPEL), gastechniek (VIAG), beveiliging (Proactief Beveiligen) en de bouw- en industrie (VCA).

Contactgegevens

IBEX is gevestigd op de volgende locatie
Nevelgaarde 20-B
3436 ZZ Nieuwegein
Nederland

BTW nr NL80.26.54.356.B01
KvK nr 39060046
RABO NL69RABO 0130 944 157


Tel +31 88 998 30 34
Mail asbestexamens@ibex.nl

  • Laatst bewerkt 03 november 2022